Utlåtanden

Föreningens utlåtanden gällande aktuella ärenden som enligt oss saknar en förnuftets röst.

Den problematiska vaccinationsplikt måste hävas

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rokotevelvoite rikkoo ihmisen kehollista itsemääräämisoikeutta. Tähän lääkärietiikan keskeiseen periaatteeseen voi kajota ainoastaan erittäin painavista syistä. Koska koronarokotteet eivät estä tartunnan leviämistä, puuttuu hyväksyttävä syy tälle perusoikeuden rajoittamiselle.

Läs mer

Regleringen av coronapasset måste upphävas

Tartuntatautilain 58 i §:llä säädettiin EU:n koronatodistuksen eli koronapassin kansallisesta käytöstä vaihtoehtona viranomaispäätöksin asetetuille velvoitteille ja rajoituksille. Koronapassia kuvattiin lainvalmisteluaineistossa terveysturvallisen toiminnan ja elinkeinon harjoittamisen

Läs mer

Vi behöver uppdaterad coronainformation

Tämä mielipidekirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 29.1.2022. Sairaaloista saatujen tietojen perusteella tehdään merkittäviä kansanterveydellisiä ratkaisuja ja päätetään rajoituksista, joilla puututaan kansalaisten perusoikeuksiin. Arvostettu lääketieteellinen aikakauslehti British

Läs mer
Ei enempää artikkeleita.