Bli medlem

Förnuftets röst rf vill påverka samhället genom bland annat utlåtanden och publiceringsverksamhet. Verksamheten främjas med hjälp av medlemmarna. Som medlem blir du den första att få information om nya publikationer och åtgärder och du kan delta i utarbetandet av dem om du vill. Varje medlems arbetsinsats är värdefull.

Du kan delta i förenings verksamhet som stödjande medlem eller expertmedlem. Expertmedlemmarna deltar i föreningens verksamhet genom att med sin expertis främja utvalda målsättningar.

Som stödjande medlem stöder du föreningens ideologi och kan genom sitt kunnande vid behov bidra till att främja föreningens mål. De stödande medlemmarna har en viktig roll bland annat för att dela expertgruppens publikationer och artiklar i sina egna kanaler samt för att värva nya medlemmar till föreningen.

Som medlem kan du också komma med önskemål för ställningstaganden inom olika ämnen, från vilka vi i mån av resurser väljer ämnen lämpliga för föreningens mål för bearbetning i arbetsgruppen.

Föreningen upprätthåller också ett nätverk av experter som kan utnyttja föreningens distributionskanaler för sina egna publikationer.

För närvarande upptas ingen medlemsavgift.

Ansökningsformulär

Jäsenhakemus (SWE)