Låt förnuftets röst höras

Förnuftets Röst rf strävar efter att främja en öppen diskussion och ett vetenskapligt förankrat beslutsfattande i frågor som rör coronapandemin.

Vill du bli medlem i Förnuftets Röst rf?

Förnuftets Röst rf efterlyser både stödjande medlemmar och expertermedlemmar till arbetsgruppen för att främja föreningens mål. Medlemsskapet är gratis. Läs mer om medlemsskapet och fyll i en medlemsansökan!

Förnuftets Röst rf

Förnuftets Röst rf är en grupp läkare, jurister, journalister, forskare och andra experter som tycker att förnuftets röst inte hörs tillräckligt högt i vårt samhälle.