Poikkeuksellinen ylikuolleisuus Suomessa vuonna 2021

Rönningin ja Gulbrandsenin tutkimuksessa kesästä 2021 alkaneen kuolleisuuden kasvuksi on saatu yli 3000 henkeä, josta koronaan kuolleiden määrä selittää vain osan. Koronan alidiagnosointi, hoitovelka tai väestön ikääntyminen ei myöskään selitä tasaista ja vahvaa ylikuolleisuutta.

Tutkimus: Poikkeuksellinen ylikuolleisuus Suomessa vuonna 2021

Järjen ääni ry:n Kasper Rönning ja Tore Aarhus Gulbrandsen ovat tutkineet Tilastokeskuksen kuolintilastoja ja todenneet huolestuttavan ilmiön, jonka mukaan suomalaisten kuolleisuus on hyvin poikkeuksellisella tavalla kasvanut alkukesästä 2021 lähtien.

Poikkeuksellisen kuolleisuuden kasvusta tekee paitsi sen alkamisajankohta myös pitkäkestoisuus: vuosina 1990 – 2019 kuolleisuus on säännöllisesti ollut aina matalimmillaan kesäisin ja ylikuolleisuus on näyttäytynyt lähinnä talven influenssakausiin sijoittuvina lyhytkestoisina kuolleisuuspiikkeinä. Nyt kuolleisuus on lähtenyt kasvamaan jo kesällä – ja pysyy edelleen korkeana.

Rönningin ja Gulbrandsenin tutkimuksessa kesästä 2021 alkaneen kuolleisuuden kasvuksi on saatu yli 3000 henkeä, josta koronaan kuolleiden määrä selittää vain osan. Koronan alidiagnosointi, hoitovelka tai väestön ikääntyminen ei myöskään selitä tasaista ja vahvaa ylikuolleisuutta.

Viime vuonna alkaneen – ja edelleen huolestuttavasti jatkuvan – ylikuolleisuuden syyt ovatkin toistaiseksi epäselviä ja ne tulee viipymättä luotettavasti selvittää. Viralliset kuolinsyytilastot tulevat viiveellä ja niitä joutuu odottamaan pitkään. Kokonaiskuolleisuus on kuitenkin suhteellisen nopeasti käytössä oleva mittari, jonka antamaan signaaliin tulee reagoida. Punainen varoituslippu on nyt nostettu: Miksi suomalaisia on kuollut vuoden 2021 kesästä lähtien paljon enemmän kuin ennen sitä?

  Lue tutkimus: Pitkäkestoinen ylikuolleisuusanomalia 2021

  Read English version here

Järjen Ääni ry