Järjen ääni ry

Järjen ääni kuuluville

Yhdistyksen toiminta perustuu ihmisoikeuksien, Suomen perustuslain ja terveydenhuollon eettisten periaatteiden kunnioittamiseen. Yhteiskunnallisen päätöksenteon tulisi perustua faktoihin ja hyötyjen sekä haittojen objektiiviseen ja kokonaisvaltaiseen arviointiin.

Päätöksenteossa on huomioitava kaikkien toimenpiteiden pitkäaikaiset yhteiskunnalliset vaikutukset. Viestinnän tulisi olla avointa ja rehellistä sekä sananvapautta ja kaikkien osapuolten ihmisarvoa kunnioittavaa. Selkeyden vuoksi todettakoon, että yhdistys ei vastusta rokottamista. eikä osallistu virheellisten tietojen levittämiseen.

Teesit

Vaikka koronainfektio on joillekin yksilöille merkittävä terveysuhka, on koronapandemian vaarallisuutta kansanterveydelle usein liioiteltu. Taudin torjuntatoimenpiteet ovat suhteettomia taudin vaarallisuuteen ja haittoihin nähden ja siten suurelta osin perusteettomia. Rajoitustoimet aiheuttavat merkittävästi enemmän haittaa kuin hyötyä ihmisten hyvinvoinnille koko yhteiskunnan tasolla.

Tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteena on koronarajoitusten poistaminen ja siirtyminen kansalaisten ohjaukseen pääosin suosituksin. Koronapassi, joka on tieteeseen perustumaton painostuskeino, on poistettava. Koronatartunta on poistettava yleisvaarallisten tautien listalta. Tartuntatautilain väliaikaiset muutokset on kumottava. On lainsäädännöllisesti turvattava, että perusoikeuksiin kohdistuvien pakkokeinojen käyttö rajataan vain äärimmäisiin ja etukäteen tarkkarajaisesti määriteltyihin kansallisiin hätätiloihin, joihin koronataudin nykyisellään aiheuttama uhka ei lukeudu.

Liikkeen rooli

Järjen ääni ry on poliittisesti sitoutumaton. Liikkeen tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja poliittiseen päätöksentekoon tuomalla koronakeskusteluun tieteeseen perustuva ääni, joka korostaa toimenpiteiden ja päätösten yhteiskunnallisia vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja pitkällä aikavälillä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tehdä aloitteita eri viranomaisille ja järjestää tapahtumia sekä tilaisuuksia. 

Jäsenet

Mats Rönnback

Lääketieteen tohtori, yleislääkäri

Björn Jäschke

Anestesian ja tehohoidon erikoislääkäri, osastoylilääkäri

Eija-Riitta Korhola

Ympäristöpolitiikan tohtori, poliitikko, filosofi

Paul Lillrank

Tuotantotalouden professori


Miikka Korhonen

Ekonomi, yrittäjä, digistrategi

Saara Lifflander

Juristi, ekonomiManja Piela

Taiteilija, yrittäjä, tuntiopettaja

Janne Blommendahl

Lääketieteen lisensiaatti, lääkäri

Nina Lehtinen

Lastenneurologian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

Rosemarie Iire

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, neurotieteiden tohtori

Ville-Veikko Elomaa

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Tuomas Jukkola

Yleislääketieteen erikoislääkäri, ylilääkäri

Elina Lappalainen

Tilastotieteilijä
.

Heini Kettunen

Yhteiskuntatieteilijä, kouluttaja

Teemu Långsjö

LT, LuK, eMBA, yleislääketieteen ja radiologian el.

Lotta Hällström

Sairaanhoitaja, sosiaalipedagogi, valtiotieteiden maisteri

Dennis Mitzner

Toimittaja