Kannanotot

Järjestömme kannanotot ajankohtaisiin asioihin, joihin mielestämme tarvitaan järjen ääntä.

Poikkeuksellinen ylikuolleisuus Suomessa vuonna 2021

Rönningin ja Gulbrandsenin tutkimuksessa kesästä 2021 alkaneen kuolleisuuden kasvuksi on saatu yli 3000 henkeä, josta koronaan kuolleiden määrä selittää vain osan. Koronan alidiagnosointi, hoitovelka tai väestön ikääntyminen ei myöskään selitä tasaista ja vahvaa ylikuolleisuutta.

Lue lisää

Lausunto EU:n digitaalista koronatodistusta koskevan asetuksen soveltamisen jatkamisesta

EU:n digitaalisesta koronatodistuksesta annetulla asetuksella (EU) 2021/953 otettiin käyttöön EU:n laajuiset säännöt, jotka koskevat covid-19-rokotusta, testitulosta tai parantumista koskevien todisteiden myöntämistä ja hyväksymistä. EU:n digitaalisten koronatodistuksen käyttöönottoa perusteltiin sillä, että sen avulla ihmiset voivat matkustaa vapaasti covid-19-pandemian aikana. Lisäksi kukin EU-maa voi itse päättää, miten todistusta käytetään muihin tarkoituksiin (pääsy tapahtumiin jne.).

Lue lisää
Ei enempää artikkeleita.