Kannanotot

Järjestömme kannanotot ajankohtaisiin asioihin, joihin mielestämme tarvitaan järjen ääntä.

Lausuntomme tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä muutoksia koskevasta muistiosta

Laadimme 17.3.2023 Lausuntopalveluun lausunnon Sosiaali -ja terveysministeriön tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä muutoksia koskevasta muistiosta. Koemme muistion tavoitteet suomalaisten perusoikeuksia uhkaavina ja terveyttä koskevaa päätöksentekoa politisoivina. Näemme suunnitelmat terveydenhoitoa ja rokotteita koskevan päätöksenteon siirtämisestä lääketeollisuuden merkittävästi rahoittamalle Maailman terveysjärjestölle (WHO) Suomen itsenäisyyttä vaarantavina. Muistio perustuu viranomaisten ja poliitikkojen kokemuksiin Covid-19-epidemian hoidosta Suomessa. Tartuntatautilainsäädäntöön ehdotetut muutokset tähtäävät viranomaisten toimivallan lisäämiseen.

Lue lisää

Poikkeuksellinen ylikuolleisuus Suomessa vuonna 2021

Rönningin ja Gulbrandsenin tutkimuksessa kesästä 2021 alkaneen kuolleisuuden kasvuksi on saatu yli 3000 henkeä, josta koronaan kuolleiden määrä selittää vain osan. Koronan alidiagnosointi, hoitovelka tai väestön ikääntyminen ei myöskään selitä tasaista ja vahvaa ylikuolleisuutta.

Lue lisää
Ei enempää artikkeleita.