Liity jäseneksi

Järjen ääni ry:n tekee yhteiskunnallista vaikuttamista mm. lausuntojen ja julkaisutoiminnan muodossa. Toimintaa edistetään jäsenistön voimin. Jäsenenä saat ensimmäisenä tiedon uusista julkaisuista ja toimenpiteistä sekä voit halutessasi osallistua niiden laatimiseen. Jokaisen jäsenen työpanos on arvokas.

Yhdistyksen toimintaan voi osallistua kannatusjäsenenä tai työryhmäjäsenenä.

Työryhmäjäsenet osallistuvat yhdistyksen toimintaan kutsuttuna edistämään osaamisellaan valikoituja tavoitteita. 

Kannatusjäsenet tukevat avoimesti yhdistyksen aatetta ja voivat satunnaisesti avustaa omalla osaamisella yhdistyksen tavoitteita. Kannatusjäsenillä on tärkeä rooli mm. työryhmän tuotosten hyödyntämisessä ja jakamisessa omissa kanavissaan sekä uusien jäsenten hankinnassa.

Jäsenenä voit myös toivoa yhdistyksen kannanottoja eri aiheisiin, mistä valitsemme resurssiemme puitteissa yhdistyksen tavoitteisiin sopivia aiheita työryhmän käsiteltäväksi. 

Jäsenmaksua ei toistaiseksi peritä jäseniltä. Lisäksi yhdistys ylläpitää asiantuntijaverkostoa, joka voi hyödyntää yhdistyksen jakelukanavia omille julkaisuille.

Liittymislomake

Jäsenhakemus