Statements

The association’s statements regarding current matters which in our opinion lack a voice of reason.

Problematic vaccination mandate must be repealed

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rokotevelvoite rikkoo ihmisen kehollista itsemääräämisoikeutta. Tähän lääkärietiikan keskeiseen periaatteeseen voi kajota ainoastaan erittäin painavista syistä. Koska koronarokotteet eivät estä tartunnan leviämistä, puuttuu hyväksyttävä syy tälle perusoikeuden rajoittamiselle.

Read more

The regulation of the corona passport must be repealed

Tartuntatautilain 58 i §:llä säädettiin EU:n koronatodistuksen eli koronapassin kansallisesta käytöstä vaihtoehtona viranomaispäätöksin asetetuille velvoitteille ja rajoituksille. Koronapassia kuvattiin lainvalmisteluaineistossa terveysturvallisen toiminnan ja elinkeinon harjoittamisen

Read more

We need up-to-date corona information

Tämä mielipidekirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 29.1.2022. Sairaaloista saatujen tietojen perusteella tehdään merkittäviä kansanterveydellisiä ratkaisuja ja päätetään rajoituksista, joilla puututaan kansalaisten perusoikeuksiin. Arvostettu lääketieteellinen aikakauslehti British

Read more
Ei enempää artikkeleita.