Je suis unvaccinated – open complaint to the Chancellor of Justice

Arvoisa oikeuskansleri,

Nimeni on Janne Blommendahl. Olen 48-vuotias lääkäri. Työskentelen omalääkärinä terveyskeskuksessa ja vastuullani on myös alueemme diabetespoliklinikka. Valmistuin lääkäriksi vuonna 2000 ja olen suurimman osan urastani työskennellyt perusterveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Olen hoitanut potilaita vauvoista vaareihin ja kehdosta hautaan.

Lääketieteellisen tiedekunnan juhlallisissa valmistujaisissa lääkäri sitoutuu noudattamaan lääkärin eettisiä sääntöjä, jotka on kauniisti ilmaistu Hippokrateen valaan ja Geneven julistukseen pohjautuvassa lääkärinvalassa (https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/laakarinvala/).

Lääkärinvala alkaa näin: ”Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen.”

Potilaan itsemääräämisoikeus

Arvoisa oikeuskansleri, koen olevani kutsumusammatissa. Haluan tehdä työtäni sydämestäni ja parhaan taitoni mukaan olla potilaille avuksi. Haluan palvella lähimmäisiäni ja kunnioittaa elämää. Haluan tehdä tämän säilyttäen hyvän omantunnon.

Lääkärinvalan viimeinen kappale alkaa sanoilla: ”Kunnioitan potilaani tahtoa.”

Haluan mahdollisuuksien rajoissa keskustella potilaan kanssa hoitovaihtoehdoista. Miksi jokin hoito aloitetaan? Mitä sillä saavutetaan? Mitä mahdollisia haittoja hoitoon liittyy? Annan hoidosta oman suositukseni edellä mainittuihin asioihin perustuen. Potilaalla on mahdollisuus ja oikeus kieltäytyä määrätystä hoidosta. En voi pakottaa ketään syömään kolesterolilääkettä, vaikka tiedän, että se toisi potilaalle lisää terveitä elinvuosia ja todennäköisesti estäisi sydänkuoleman. En voi pakottaa ketään lopettamaan tupakointia, vaikka tiedän tupakoinnin todennäköisesti aiheuttavan potilaalle paljon kärsimystä ja sairauksia, kuormittavan terveydenhuoltoa ja aiheuttavan yhteiskunnalle isoja kustannuksia. Lääkärinvalassa sitoudun kunnioittamaan potilaan tahtoa.

Koronakriisi on muuttanut maailmaa. Tunnistan ristiriitaa vallitsevan yhteiskunnan ilmapiirin ja lääkärinvalan välillä. Potilaan tahdon kunnioittaminen on saanut väistyä yhteisen ison pelon tieltä. Pala palalta jotain eettisesti ja moraalisesti kyseenalaista on hivutettu koronakriisin varjolla arkeemme. Muutosta on tehty vähän kerrallaan ja yhtäkkiä ollaankin kaltevalla pinnalla niin pitkällä, että liukumista voi olla vaikea pysäyttää. Sote-ammattilaisena tämä koskettaa ajankohtaisesti myös minua. Tapaan työssäni monia pelon vuoksi kodin yksinäisyyteen sulkeutuneita ihmisiä. Pelon ja epävarmuuden tilalle pitäisi nyt tuoda toivoa.

Syrjimättömyys

Arvoisa oikeuskansleri, myös me sote-alalla työskentelevät olemme potilaita. Meillä pitäisi olla samat ihmisoikeudet kuin muilla. Silti 1.2.2022 alkaen sote-henkilöstön tahtoa ei koronarokotteiden ottamisen suhteen kunnioiteta. En tunnista tässä vapaata länsimaalaista yhteiskuntaa.

Lääkärinvala päättyy sanoihin: ”Täytän lääkärin velvollisuuteni jokaista kohtaan ketään syrjimättä enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitoani ammattietiikkani vastaisesti.”

Pyrin työssäni kohtaamaan kaikki syrjimättä silloinkin, kun kohtaan uhkaavaa käytöstä. Nyt kuitenkin meihin sotelaisiin suurin uhka kohdistuu ikään kuin järjestelmän sisältä. Meitä yleensä suojaava laki on meitä vastaan. Palkanmaksu voi loppua, jos emme suostu ottamaan ”vapaaehtoisia” koronarokotteita.  Meistä ei tule sen jälkeen työttömiä tai edes työkyvyttömiä, vaan meidät singotaan suoraan yhteiskunnan turvaverkon marginaaliin, toimeentulotuelle. Häkellyttävää on ollut huomata, ettei tätä painostuksen ja kiristyksen tosiasiaa edes yritetä peitellä, vaan se tunnustetaan avoimesti. Miten kävisikään eri sairauksien hoidoissa, jos niissäkin alettaisiin soveltaa vastaavaa kiristystä ja pakottamista? Sellaista en muista lääketieteellisessä tulleen opetetuksi. Suomalaiseen ja länsimaalaiseen vapaaseen yhteiskuntaan ei kuulu uhkaaminen, kiristäminen ja painostaminen. Se ei ole eettisesti eikä moraalisesti oikein.

Vapaan yhteiskunnan puolustaminen

Arvoisa oikeuskansleri, olen työurallani saanut todistaa myös toisenlaista yhteiskuntaa työskennellessäni kuusi vuotta eräässä Kaakkois-Aasian sosialistisessa maassa, jossa on ainoastaan yksi laillinen puolue. Olen läheltä saanut seurata, kuinka siellä tapahtui ihmisoikeusrikkomuksia, kuten uhkaamista, kiristystä, vangitsemista, pakottamista ja pahempaakin. Haluan Suomen pysyvän vapaana maana. Sote-alan koronarokotepakko ei ole vapautta. En suostu uskomaan sen olevan perustuslain mukainen.

Koronapandemia on kuormittanut terveydenhuoltoa ennennäkemättömällä tavalla. Ja kuormittaa edelleen. Vaikka myös meillä perusterveydenhuollossa ja terveyskeskuksessa koronaan sairastuneita ja kuolleita on totta kai ollut, kuormitus on johtunut aivan muista asioista. Iso osa kapasiteetistamme menee koronatoimintoihin, kuten testaamiseen, jäljittämiseen, muusta toiminnasta eristetyn infektiovastaanoton pyörittämiseen ja rokottamiseen. Paljon hyvää on näillä toimilla saatu aikaan, kuten esim. riskiryhmien korkea rokotekattavuus ja tartuntaketjujen lyhentäminen. Tilanne on jo kauan aikaa sitten ratkaisevasti muuttunut ja on aika mennä eteenpäin. Siitä huolimatta ruuvia kiristetään entisestään. Ruuvin nimi, arvoisa oikeuskansleri, on koronapassi.

Rokotteet eivät estä tartunnan leviämistä

Arvoisa oikeuskansleri, tutkimusnäyttöön perustuvat menetelmät osoittavat kiistattomasti, että koronarokotus tehosteineen ei estä rokotettua levittämästä koronaa. Vaikka suurimmat ongelmat rokotepakossa ovatkin toisaalla, tämän tosiasian vuoksi koronapassilta ja sote-alan rokotepakolta putoaa myös sen tekaistulta vaikuttava tieteellinen perusta. Sote-henkilöstöstä vastuussa oleva viranomainen toimii virheellisesti vaatiessaan 1.2.2022 alkaen sote-henkilöstöltä ”luotettavaa selvitystä edellytetystä suojasta”.

Sote-ammattilaisten ihmisoikeuksia on kunnioitettava

Arvoisa oikeuskansleri, olen saanut kolme koronarokotetta ja olen ollut tässä niin sanotusti etuoikeutettu ja etulinjassa työnkuvanikin puolesta jokaisen annoksen suhteen ensimmäisten joukossa. Olen ottanut ennen koronapandemian alkua vuosittaiset influenssarokotteet. Pandemian aikana olen ottanut kaksi influessarokotetta ja pneumokokkirokotteen. Nämä olen kaikki omasta tahdostani ottanut. Minua ei ole painostettu eikä kiristetty ottamaan rokotteita. Olen myös osaltani ollut edistämässä kansalaisten rokottautumista myös koronatautia vastaan. Eduskunnan hyväksymän tartuntalain uuden väliaikaisen pykälän 48 a mukaan sote-ammattilaiset ovat kuitenkin nyt käytännössä pakotettuja ottamaan koronarokotteet, eikä näin meidän vapauttamme ja vapaata tahtoa kunnioiteta.

Arvoisa oikeuskansleri, vaadin välitöntä tartuntatautilain 48 a §:n kumoamista. Vaatimukseni perustuu:

  1. Ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Ketään ei saa painostaa, kiristää tai pakottaa ottamaan mitään lääketieteellistä hoitoa tai rokotetta.
  2. Edes ns. täysi rokotesarja ei takaa, etteikö rokotettu voisi tartuttaa koronainfektiota, mikä poistaa myös tieteellisen pohjan rokotepakolta.
  3. Koronarokotteen ottamisen pakottamisessa on ongelmallista rokotteen lyhyt käyttökokemus. Kyseessä on teknologialtaan uusi rokote, jonka myyntilupa on ehdollinen. Vaikka koronarokotteista kertyy valtavista rokotemääristä johtuen paljon tietoa, rokotteiden pitkäaikaisvaikutuksista ei ole vielä tietoa. Tämä on hyvä sanoa myös ääneen ja rehellisesti sekä läpinäkyvästi myöntää. Ei ole mitään syytä dramatisoida mahdollista riskiä, mutta on naiivia kiistää, että asiasta olisi tietoa. On kiistatonta, että koronarokotteet ovat estäneet valtavan määrän koronakuolemia riskiryhmissä, joissa on saavutettu erinomaiset rokotekattavuudet. Vielä ei voi kuitenkaan varmuudella sanoa, ettei rokotteella ole pitkäaikaishaittoja. THL:n ja WHO:n asiantuntijat ovat myös esittäneet huolta, että liian tiheät tehosteannokset voivat tulevaisuudessa aiheuttaa odottamattomia ongelmia. Maailmanlaajuisen suuren koronahädän vuoksi koronarokotetutkimuksissa normaaliprotokollasta on oikaistu. Niin sanottu varovaisuusperiaate tuntuu unohtuneen, vaikka rokottamisen tärkeimmät tavoitteet on jo kauan sitten saavutettu (riskiryhmien rokottaminen).

Je suis rokottamaton

Arvoisa oikeuskansleri, Je suis rokottamaton! Kyse on kohdallani paljon isommasta asiasta kuin rokotuksesta, rokottamattomuudesta tai koronasta. Kyse on vapaudesta, joka on uhattuna.

Esimieheni antoi minulle vielä toissa päivänä mahdollisuuden näyttää koronapassiani. Kieltäydyin. Minulle kerrottiin, että 1.2.2022 alkaen minuun suhtaudutaan kuin rokottamattomaan, enkä saa enää työskennellä terveysasemallamme. En saa siis enää päivystää, hoitaa omaa väestöäni tai pitää diabetesvastaanottoa. Koska kieltäydyn mekaanisesta koronapassin näyttämisen toimenpiteestä, en saa sote-ammattilaisena astua jalallani työpaikalleni. Ymmärrän nyt, miltä tuntuu olla rokottamaton sote-ammattilainen Suomessa. Ei tunnu hyvältä.

Virhe on myönnettävä

Arvoisa oikeuskansleri tai lainsäätäjä, toivon teidän tekevän kaikkenne, jotta tämä tieteellisesti perusteeton ja perusoikeuksia syrjivä laki kumottaisiin mahdollisimman nopeasti. Lain laatijat tekivät virheen. Virheet on myönnettävä ja korjattava.

Pyydän anteeksi aiheuttamaani harmia potilailtani, joiden viimeisimmäksi haluaisin tästä kärsivän. Heidän vastaanottoaikansa siirtyvät hamaan tulevaisuuteen. Pyydän anteeksi kollegoiltani, kun nyt joudutte tekemään muutenkin äärimmäisen kuormittuneessa tilanteessa taas lisää töitä, kuten minun päivystysvuoroni, tulehdusvastaanottovuoroni jne. Pyydän anteeksi työpariltani ja muilta hoitajilta, jotka joudutte ilmoittamaan peruuntuvista vastaanottoajoista pystymättä antamaan uutta aikaa. Pyydän anteeksi esimiehiltäni aiheuttamaani päänvaivaa. Olette venyneet työyhteisössämme ehkä kaikkein pisimmät venymiset tämän pandemian hoidossa ja sitten vielä tämäkin. Olen pahoillani, mutta en voi toimia oikeustajuani, järkeäni ja omaatuntoani vastaan tässä asiassa. Olette parhaat esimiehet urallani! Pyydän anteeksi perheeltäni, jolle aiheutan huolta toimeentulostamme.

Lopuksi, arvoisa oikeuskansleri, teiltä en pyydä anteeksi muuta kuin tämän kantelukirjeen pituutta. Lisäksi pyydän, että tekisitte toimivaltanne rajoissa kaikkenne, jotta tämä hulluus loppuisi.

Akaassa 30.1.2022

Janne Blommendahl
Lääkäri