How much does coronavirus disease shorten the life expectancy of Finns?

Kansanterveystieteessä käytetään usein jonkin intervention tuloksen mittarina QALY-mittaria (quality-adjusted life years eli laatupainotteiset elinvuodet). Jos esimerkiksi 20-vuotias kuolee, menetetään noin 68 elinvuotta (1) ja hieman vähemmän laatupainotteisia elinvuosia, koska viimeisten elinvuosien elämänlaatu on keskimäärin alempi erilaisista sairauksista johtuen. Toisaalta, jos 82-vuotias kuolee, menetetään keskimäärin 8 elinvuotta ja arviolta 6 laatupainotteista elinvuotta. Yksikertaisuuden takia tulen tässä analyysissä kuitenkin käyttämään pelkkiä elinvuosia.

Viimeksi kirjoitin, että Omikron-variantin tapauskuolleisuus olisi enintään 0,16 % ja että infektiokuolleisuus on todennäköisesti reilusti alle 0,1 % 2. Etelä-Afrikkalainen tutkija Peter Streicher on äskettäin arvioinut, että Lontoon alueen tapauskuolleisuus olisi 0,07 % 3 ja että väestötason kuolleisuus olisi 0,0044 % 4. Kuten huomaatte, luvuissa on paljon vaihtelua, joten niihin kannattaa suhtautua varauksella.

Mitä tämä sitten tarkoittaa Suomen kontekstissa? Eli minkä verran elinvuosien menetystä on odotettavissa Omikron-epidemian seurauksena?

Jos lähdetään oikein huonosta skenaariosta ja oletetaan, että infektiokuolleisuus olisi 0,1 % ja että tartunta-aalto läpäisisi koko väestön (5 550 000 henkilöä), olisi tuloksena 5500 kuolemaa. Olettaen, että kuolleiden keski-ikä pysyy 82 vuodessa, menetettäisiin tällöin 44 000 elinvuotta.

Neutraali skenaario olisi infektiokuolleisuus 0,03 % ja että epidemia läpäisisi 70 % väestöstä. Tällöin kuolisi 1 700 ihmistä ja menetettäisiin noin 13 000 elinvuotta.

Hyvässä skenaariossa, jossa väestötason kuolleisuus olisi yllä mainittu 0,0044 %, kuolisi noin 200 ihmistä ja menetettäisiin noin 1 600 elinvuotta.

Vertailun vuoksi totean, että vuonna 2020 Suomessa tehtiin 717 itsemurhaa. 5 Kuolleet olivat keskimäärin 45-vuotiaita. Itsemurhien takia Suomessa menetettiin viime vuonna arviolta noin 25 000 elinvuotta.

Mitä nämä luvut tarkoittavat?

Perspektiiviä voi hakea Suomessa elettyjen elinvuosien määrästä. Vuonna 2021 Suomen väestön koko oli noin 5 550 000 henkilöä. Eli joka vuosi eletään Suomessa 5550 000 elinvuotta.

Huonossa skenaariossa menetettäisiin 44 000 elinvuotta, mikä on 0,8 % koko Suomen yhden vuoden elinvuosista. Tässä skenaariossa jokainen suomalainen menettäisi keskimäärin vajaa 3 elinpäivää nykyisen koronaepidemian takia.

Neutraalissa skenaariossa jokainen suomalainen menettäisi keskimäärin 21 tuntia elinaikaa, ja hyvässä skenaariossa menetettäisiin 2,5 tuntia.

Edellä kerrotut laskelmat ovat tietenkin vain viitteellisiä, mutta ne antavat kuvan epidemian vakavuudesta. Jokainen voi omalla kohdallaan  päättää, millaisiin uhrauksiin on valmis näiden elinvuosimenetysten takia.


Lähteet:

  1. Kuinka paljon on aikaa? (lucify.com)
  2. Millaisen epidemian kanssa olemme tekemisissä?
  3. (16) pieterstreicher på Twitter: “London, UK #Omicron update (9 Jan 2022): London, UK (9 million population) is likely to have <400 deaths from Omicron. The CFR in London for Omicron is estimated at ~0.07%, nearly 6x lower compared to Delta. All variables are in decline. data source: https://t.co/xVatgnugf4 https://t.co/MaaeDSMkw1” / Twitter4
  4. (17) pieterstreicher på Twitter: “London, UK #Omicron update (8 Jan 2022): London, UK (9 million population) is likely to have <400 deaths from Omicron. The population fatality rate (PFR) will then be < 0.0044%, half that of Gauteng, SA. All variables are in decline. data source: https://t.co/FI7mjw3b1x https://t.co/J3e9tXpdwG” / Twitter5
  5. https://findikaattori.fi/fi/10
Mats Rönnback
Lääketieteen tohtori, yleislääkäri