Lausuntomme tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä muutoksia koskevasta muistiosta

Laadimme 17.3.2023 Lausuntopalveluun lausunnon Sosiaali -ja terveysministeriön tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä muutoksia koskevasta muistiosta. Koemme muistion tavoitteet suomalaisten perusoikeuksia uhkaavina ja terveyttä koskevaa päätöksentekoa politisoivina. Näemme suunnitelmat terveydenhoitoa ja rokotteita koskevan päätöksenteon siirtämisestä lääketeollisuuden merkittävästi rahoittamalle Maailman terveysjärjestölle (WHO) Suomen itsenäisyyttä vaarantavina. Muistio perustuu viranomaisten ja poliitikkojen kokemuksiin Covid-19-epidemian hoidosta Suomessa. Tartuntatautilainsäädäntöön ehdotetut muutokset tähtäävät viranomaisten toimivallan lisäämiseen.

YLIKUOLLEISUUS JA VAUVAKATO SUOMESSA VUONNA 2022

Kirjoitin edellisen kuolleisuutta ja syntyvyyttä käsittelevän blogitekstini huhtikuussa 2022 [1]. Ilmaisin kirjoituksessani huoleni tuolloin pari kuukautta aiemmin alkaneesta syntyvyyden terävästä laskusta, samoin kuin lähes vuoden käynnissä olleesta kuukausikohtaisten kuolinennätysten katkeamattomasta sarjasta. Tuon tekstin julkaisusta on nyt kulunut 10 kuukautta. Tänä aikana on jokaisena kuukautena joulukuuhun asti syntynyt uusi ennätys kuolleiden määrässä, samoin jokaisena kuukautena on … Lue lisää

Pelkoa ja konformismia: psykologisia havaintoja koronapandemian ajalta

Pelkoa ja konformismia: psykologisia havaintoja koronapandemian ajalta Koronapandemia ja kuluneet reilut kaksi vuotta ovat vaikuttaneet meidän kaikkien elämään. Vaikka jokainen on kokenut ja nähnyt tilanteen itsensä tai läheisensä kautta, on yhteiskunnassamme paljon myös yhteisesti jaettua ja koettua. Olemme joutuneet kohtaamaan valtavaa epävarmuutta, haastavia tilanteita ja tunteita, mutta ehkä myös oppineet jotain tärkeää elämästä, toisista ihmisistä … Lue lisää

Ylikuolleisuus Suomessa korona-aikana kansantajuisesti

Suomessa on ministeritasolla havahduttu kuolleisuuden ennätysmäisen nopeaan kasvuun [1]. Joidenkin julkisuudessa esitettyjen näkemysten mukaan Suomessa on huomattavasti enemmän ylikuolleisuutta kuin mitä koronakuolemat selittävät. Tätä katsantokantaa eritellään esimerkiksi tuoreessa kirjoituksessa Järjen Äänen nettisivuilla [2]. THL:n tulkinta puolestaan tuntuu olevan, että kaikki ylikuolleisuus liittyy pandemiaan [3]. Tilanteen suhteellista normaaliutta ovat tuoneet esiin myös Tilastokeskuksen yliaktuaarit Markus Rapo … Lue lisää

Lausunto EU:n digitaalista koronatodistusta koskevan asetuksen soveltamisen jatkamisesta

EU:n digitaalisesta koronatodistuksesta annetulla asetuksella (EU) 2021/953 otettiin käyttöön EU:n laajuiset säännöt, jotka koskevat covid-19-rokotusta, testitulosta tai parantumista koskevien todisteiden myöntämistä ja hyväksymistä. EU:n digitaalisten koronatodistuksen käyttöönottoa perusteltiin sillä, että sen avulla ihmiset voivat matkustaa vapaasti covid-19-pandemian aikana. Lisäksi kukin EU-maa voi itse päättää, miten todistusta käytetään muihin tarkoituksiin (pääsy tapahtumiin jne.).

Kadonneen moniäänisyyden jäljillä

Kun Suomen hallitus keväällä 2020 kohtasi tuntemattoman epidemian, todettiin, että kyse on niin monitahoisesta ongelmasta, että sen ratkaisuun tarvitaan osaajia kaikilta yhteiskunnan aloilta. Valitettavasti myöhemmin on kuitenkin näyttänyt siltä, että vain jotkut äänet tulivat kuulluiksi ratkaisujen pohdinnassa.

Lausunto covid-19-rokote- ja sairastamistietojen käsittelystä työelämässä

Työryhmän luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan lisättäväksi työturvallisuuslakiin väliaikainen 40 b §, jonka mukaan työnantajalla olisi oikeus käsitellä mm. tietoa työntekijän covid-19-rokotuksesta.

Vastustamme työryhmän esitystä, sillä se on perusoikeuksien vastainen ja loukkaa oikeutta yksityiselämän suojaan.