Pelkoa ja konformismia: psykologisia havaintoja koronapandemian ajalta

Pelkoa ja konformismia: psykologisia havaintoja koronapandemian ajalta Koronapandemia ja kuluneet reilut kaksi vuotta ovat vaikuttaneet meidän kaikkien elämään. Vaikka jokainen on kokenut ja nähnyt tilanteen itsensä tai läheisensä kautta, on yhteiskunnassamme paljon myös yhteisesti jaettua ja koettua. Olemme joutuneet kohtaamaan valtavaa epävarmuutta, haastavia tilanteita ja tunteita, mutta ehkä myös oppineet jotain tärkeää elämästä, toisista ihmisistä … Lue lisää

Ylikuolleisuus Suomessa korona-aikana kansantajuisesti

Suomessa on ministeritasolla havahduttu kuolleisuuden ennätysmäisen nopeaan kasvuun [1]. Joidenkin julkisuudessa esitettyjen näkemysten mukaan Suomessa on huomattavasti enemmän ylikuolleisuutta kuin mitä koronakuolemat selittävät. Tätä katsantokantaa eritellään esimerkiksi tuoreessa kirjoituksessa Järjen Äänen nettisivuilla [2]. THL:n tulkinta puolestaan tuntuu olevan, että kaikki ylikuolleisuus liittyy pandemiaan [3]. Tilanteen suhteellista normaaliutta ovat tuoneet esiin myös Tilastokeskuksen yliaktuaarit Markus Rapo … Lue lisää

Lausunto EU:n digitaalista koronatodistusta koskevan asetuksen soveltamisen jatkamisesta

EU:n digitaalisesta koronatodistuksesta annetulla asetuksella (EU) 2021/953 otettiin käyttöön EU:n laajuiset säännöt, jotka koskevat covid-19-rokotusta, testitulosta tai parantumista koskevien todisteiden myöntämistä ja hyväksymistä. EU:n digitaalisten koronatodistuksen käyttöönottoa perusteltiin sillä, että sen avulla ihmiset voivat matkustaa vapaasti covid-19-pandemian aikana. Lisäksi kukin EU-maa voi itse päättää, miten todistusta käytetään muihin tarkoituksiin (pääsy tapahtumiin jne.).

Kadonneen moniäänisyyden jäljillä

Kun Suomen hallitus keväällä 2020 kohtasi tuntemattoman epidemian, todettiin, että kyse on niin monitahoisesta ongelmasta, että sen ratkaisuun tarvitaan osaajia kaikilta yhteiskunnan aloilta. Valitettavasti myöhemmin on kuitenkin näyttänyt siltä, että vain jotkut äänet tulivat kuulluiksi ratkaisujen pohdinnassa.

Lausunto covid-19-rokote- ja sairastamistietojen käsittelystä työelämässä

Työryhmän luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan lisättäväksi työturvallisuuslakiin väliaikainen 40 b §, jonka mukaan työnantajalla olisi oikeus käsitellä mm. tietoa työntekijän covid-19-rokotuksesta.

Vastustamme työryhmän esitystä, sillä se on perusoikeuksien vastainen ja loukkaa oikeutta yksityiselämän suojaan.

Lopetetaan kahtiajako – ollaan ihmisiä toisillemme rokotestatuksesta riippumatta

Olemme kirjoittaneet tämän kannanottomme helmikuussa juuri ennen kuin Ukrainassa vuodesta 2014 alkanut haastava tilanne eskaloitui helmikuun 2022 lopulla. Tällä hetkellä kansan ja valtamedian huomio ja kiinnostus on pitkälti Ukrainan sodassa. Koronaan liittyvät asiat ovat vähemmällä huomiolla, vaikka koronatilanne on pahin koko pandemian aikana ja vaikka koronapassin ja erilaisten rajoitusten ollessa pois käytöstä, joutuvat silti sote-alan työntekijät valitsemaan koronarokotteiden ja oman työnsä välillä. Olemme entistä huolissamme yhteiskunnan tilasta, sillä kansan jakautuminen kahtia koronapandemian aikana on selvästi luonut pohjaa sille, että kahtia jakautuminen, vihapuhe ja syrjintä laajenee myös muihin aiheisiin kuten Ukrainan sotaan liittyviin asioihin ja johtanut mm. venäläisten syrjintään ja heihin kohdistuvaan vihapuheeseen.